Çevre ve insan sağlığının korunması ilgili mevzuatlara hakim olmak ve bunlara uygun çalışmak,

İş sağlığı ve güvenliğinin istinasız korunması sağlamak,

Çalışma ortamlarının iyileştirilmesini sürekli kılmak,

Risklerin ortadan kaldırması yönünde tedbirler almak,

Çalışanların İSG sorumluluklarını farkında olmalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmaları yapmak,

Çevre ve iş güvenliği ile ilgili gelişmeleri takip etmek,

Eğitici faaliyetlere önem vermek ve her zaman ön planda tutmaktır.